Natječaj za prodaju/zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Punat

30.05.2014.
Natječaji

Na temelju čl. 51. Statuta Općine Punat (S.N. PGŽ 25/09, 35/09 i 13/13) u vezi s čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima (N.N. br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06. 141/06. 146/08. 38/09. 153/09. 90/10 i 143/12) a 
temeljem zaključaka Općinskog vijeća Općine Punat, objavljuje se Natječaj za prodaju/zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine
Punat: