GDPR - ZAŠTITA PRIVATNOSTI

28.02.2019.

Pravo na zaštitu osobnih podataka je temeljno ljudsko pravo. Osobna prava su prava i slobode koje su neposredno vezane za osobu kao pojedinca.

Pravo na zaštitu osobnih podataka je pravo zaštite legitimnih interesa građanina (pojedinca) koje se odnosi na sprječavanje i sankcioniranje zlouporaba osobnih podataka a zajamčeno je međunarodnim i nacionalnim propisima.

Pojedinac (Ispitanik) je fizička osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi jednog ili više obilježja specifičnih za njegov fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

Identitet pojedinca znači njegovu istovjetnost koja se na osnovi oznaka koje ga karakteriziraju (dob, spol, rasa) izdvaja od ostalih građana. Identitet se najčešće utvrđuje uvidom u javne isprave ali se može obaviti i na drugi način. Npr. oznaka fizičke osobe je ime i prezime a njezin se identitet utvrđuje npr. uvidom u osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati.  VIŠE 

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) koja je stupila na snagu 25. svibnja 2018. godine dužni smo Vas obavijestiti kako za potrebe obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga, Općina Punat vrši prikupljanje Vaših osobnih podataka.
 
VODITELJ OBRADE
Općina Punat
Novi put 2
51521 Punat
Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka: e-mail adresa: zastitapodataka@punat.hr ; telefon: 051/854-140


VAŠA PRAVA:

Pravo na pristup osobnim podacima - Imate pravo pristupiti osobnim podacima te od Općine Punat dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na Vas odnose, kao i informacije o svrsi obrade, kategorijama podataka koji se obrađuju, primateljima, vremenu pohrane i o Vašim pravima kao ispitanika;
Pravo na ispravak - Imate pravo tražiti ispravak netočnih podataka koji se odnose na Vas;  
Pravo na brisanje - Imate pravo od Općine Punat ishoditi brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas;
Pravo na ograničenje obrade - Imate pravo od Općine Punat ishoditi ograničenje obrade koja se na Vas odnosi, ukoliko ta obrada nema zakonsku ili ugovornu osnovu;
Pravo na prigovor - Imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka;
Pravo na prenosivost podataka – Imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas i zatražiti izravan prijenos istih drugom Voditelju obrade, ako je to tehnički izvedivo. 

Pravo pristupa, pravo na ispravak, pravo na brisanje i pravo na ograničenje obrade možete ostvariti pisanim putem putem obrasca dostupnog na mrežnim stranicama Općine Punat (www.punat.hr) te dostavom istog na e-mail adresu zastitapodataka@punat.hr .
 
Pravo na prigovor možete ostvariti putem obrasca dostupnog na mrežnim stranicama Općine Punat (www.punat.hr) te dostavom istog na e-mail adresu zastitapodataka@punat.hr .