Obavijest o objavi Natječaja za prijavu projekata udruga na otocima usmjerenih na održivi razvoj otoka u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2019. godinu na poziciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

22.07.2019.
Udruge

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je „Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima usmjerenih na održivi razvoj otoka u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2019. godinu na poziciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije“.
 
Natječaj je objavljen na internet stranicama Ministarstva u dijelu:
 
•             Regionalni razvoj/Otoci/Potpore otočnim udrugama na OVDJE:
 
•             na internet stranicama Financijske podrške, a pristupiti mu možete OVDJE:
 
Ove godine, ukupno je za provedbu Natječaja osigurano 600.000,00 kuna. Najmanji iznos financijske potpore koji se može tražiti iznosi 10.000,00 kuna. Maksimalan iznos financijske potpore koji se može tražiti iznosi 30.000,00 kuna.
 
Prijavitelji svoje prijave mogu podnijeti od 18. srpnja 2019. zaključno sa 6. rujnom 2019. godine. Posebno naglašavamo da ove godine Prijavitelji svoje prijave mogu podnositi isključivo elektronskim putem kroz sustav www.financijskepodrske.hr, a detaljan opis same prijave naznačen je u odjeljku 2.2. Uputa za prijavitelje koje su sastavni dio natječajne dokumentacije.