PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU

26.09.2017.
Dokumenti

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU


Plan razvojnih programa za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 16. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Punat ( "Službene novine Primorsko-goranske
županije" 25/09,35/09 i 13/13), na 27. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine.
Dokument je objavljen u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 35/16