Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU-6) - građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b

10.06.2019.
Prostorno planiranje

Temeljem članka 88. st.1. Zakona o prostornom uređenju na  mrežnoj stranici  Općine Punat objavljuje se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU-6) - građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b.
Odluku je donijelo Općinsko vijeće Općine Punat na 20. sjednici od 29. svibnja 2019. godine, a objavljena je u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" br. 14/19 s datumom 31. svibnja 2019.g.