Gospodarenje otpadom - informacije i izvješća

Putem ove se stranice građani mogu jednostavno informirati o temama s kojima se svakodnevno susreću, a odnose se na zbrinjavanje otpada i gospodarenje otpadom.
Plan gospodarenja otpadom Općine Punat za razdoblje od 2010. - 2018. godine objavljen je u Službenim novinama PGŽ br. 34/10
Zakon o održivom gospodarenju otpadom objavljen je u Narodnim novinama br. 94/13

Kako iz gornjih propisa proizlaze određene novosti koje će se odražavati na život građana i lokalne zajednice, na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske objavljene su mnoge kvalitetne publikacije i informacije namijenjene informiranju o obvezama, o zabranama, sankcijama i sl., a vezano uz gospodarenje otpadom te posebice uz ružnu naviku odlaganja ili odbacivanja otpada u okoliš.

Publikacije Ministarstva o postupanju s otpadom