OPĆINA PUNAT - O NAMA U RIJEČI I SLICI

27.09.2017.

Općina Punat jedna je od sedam jedinica lokalne samouprave na otoku Krku. Obuhvaća područja naselja Punat i Stara Baška. Djeluje od 1993. godine.


NAČELNICI OPĆINE PUNAT:

1. Miloš Orlić (1993. - 1997.)
2. Miloš Orlić (1997. - 2001.)
3. Nikica Linardić (2001.)
4. Slavko Žic-Pikolo (2001. - 2005.)
5. Mladen Juranić (2005. - 2009.)
6. Mladen Juranić (2009. - 2013.)
7. Marinko Žic (2013. - 2017.)
8. Marinko Žic (2017. - 2021.)
9. Daniel Strčić (2021. -       )