Plan djelovanja u podučju prirodnih nepogoda

12.12.2019.
Dokumenti

Stupanjem na snagu Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ br. 16/19), sve jedinice lokalne samouprave, dužne su izraditi Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda. Prirodnom nepogodom, u smislu Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ br. 16/19), smatraju se iznenadne okolnosti uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini i/ili njezin gubitak te štetu na javnoj infrastrukturi i/ili u okolišu. Prirodnom nepogodom smatraju se: potres, olujni i orkanski vjetar, požar, poplava, suša, tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom, mraz, izvanredno velika visina snijega, snježni nanos i lavina, nagomilavanje leda na vodotocima, klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta, te druge pojave takva opsega koje, ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u životu ljudi na određenom području. Svrha samog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Punat je određenje postupanja nadležnih tijela, te određivanje mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda koje su navedene Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ br. 16/19). Nositelji provedbe mjera iz Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda jesu: - Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Punat, - Načelnik Općine Punat i - Odsjek za financije, društvene i imovinsko-pravne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat.

Općinsko vijeće Općine Punat, na 15. sjednici održanoj dana 17. listopada 2023. godine, donosi Zaključak o donošenju Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu
 

Općinsko vijeće Općine Punat, na 11. sjednici održanoj dana 25. studenog 2022. godine, donosi Zaključak o donošenju Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu
PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2023. GODINU
 

PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2022. GODINU

PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2021. GODINU

 

Zaključak o donošenju Plana za 2020. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na 24. sjednici održanoj 10. prosinca 2019. godine.
PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2020. GODINU


Odluku o donošenju Plana za 2019. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na 19. sjednici održanoj 16. travnja 2019. godine.
PLAN DJELOVANJA U SLUČAJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2019. GODINU