ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

28.11.2017.
Uprava

Na temelju čl. 32. stavka 1. točke 14. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije", broj 25/09, 35/09, 13/13, 19/13 - pročišćeni tekst) i čl. 25. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije", broj 25/09, 13/13, 8/15 i 16/17) Općinsko vijeće Općine Punat na 3. je sjednici, održanoj 11. srpnja 2017. godine, donijelo Rješenje o izboru članova Odbora za društvene djelatnosti.

 


Članovi Odbora su:

Maja Polonijo - predsjednica
Božica Žic - članica
Sandra Krmpotić-Gržančić - članica
Kristijan Žic - član
Andrea Manzoni - članica
 


Odbor za društvene djelatnosti:

- razmatra osiguravanje potreba građana iz područja predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja te prati provođenje politike u tim oblastima,

- razmatra, predlaže i prati provođenje politike iz područja kulture, tjelesne kulture, športa i tehničke kulture,

- razmatra i predlaže mjere u svezi s promicanjem zdravstvene zaštite,

- obavlja druge poslove određene općim aktima Općine Punat.


Zadnja izmjena na stranici 28. studenog 2017. u 08:46 sati