II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2018. godini

26.12.2018.
Dokumenti

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18) Općinsko vijeće Općine Punat na 16. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine, donijelo je II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2018. godini.
Dokument je objavljen u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 42/18.