ODBOR ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

28.11.2017.
Uprava

Na temelju čl. 32. stavka 1. točke 14. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije", broj 25/09, 35/09, 13/13, 19/13 - pročišćeni tekst) i čl. 25. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije", broj 25/09, 13/13, 8/15 i 16/17) Općinsko vijeće Općine Punat na 3. je sjednici, održanoj 11. srpnja 2017. godine, donijelo Rješenje o izboru članova Odbora za prostorno planiranje, komunalni sustav i zaštitu okoliša.


Članovi Odbora su:

Goran Gržančić - predsjednik
Ines Galjanić - članica
Branko Orlić - član
Jadranka Mikuličić - članica
Nenad Maljković - član


Odbor za prostorno planiranje, komunalni sustav i zaštitu okoliša:

- razmatra prostorno plansku dokumentaciju i planove koje donosi Općinsko vijeće,

- inicira donošenje i izmjene prostornog plana,

- razmatra i predlaže mjere koje se odnose na prostorno planiranje i gospodarenja prostorom te zaštitu prostornih resursa i graditeljske baštine,

- razmatra i predlaže mjere u svezi s promicanjem uređenja komunalne infrastrukture i imovine u svrhu učinkovitijeg uređenja naselja, ulica, javnih i zelenih površina, parkirališta, javne rasvjete obala i plaža,

- razmatra i predlaže mjere u svezi s obavljanjem komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti u svezi s lokalnom infrastrukturom (vodoopskrba i kanalizacija),

- razmatra i predlaže odgovarajuće komunalne naknade,

- razmatra i predlaže mjere u svezi promicanja kvalitete stanovanja,

- razmatra i predlaže strategiju prometa,

- razmatra i predlaže mjere koje se odnose na zaštitu i promicanje zaštite okoliša,

- obavlja druge poslove određene općim aktima Općine Punat.


Zadnja izmjena na stranici 28. studenog 2017. u 09:17 sati