ANTIKORUPCIJA

28.09.2017.

STRATEGIJA SUZBIJANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE 2015. - 2020. GODINE ( "Narodne novine" broj 26/2015)
AKCIJSKI PLAN ZA 2019. I 2020. GODINU 


Općina Punat u odnosu na provođenje antikorupcijskih mjera u svojem djelokrugu provodi mjere:
 •  

  – povećanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti ,

   

  – jačanjem antikoruptivnih mehanizama u tijelima javne vlasti,

   

  – dosljednom i učinkovitom provedbom postojećeg zakonodavnog okvira u području suzbijanja i prevencije korupcije,

   

 • kroz mehanizme:
 •  
 • - Etičkog kodeksa za službenike i namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat;
 •  
 • - Etičkog kodeksa za nositelje političkih dužnosti u Općini Punat;
 •  
 • - Ostvarivanja prava na pristup informacijama i provođenjem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13, 85/15)
 •  
 • - Provedbom odredbi Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine" broj 78/15)  
 •  
 • - Provedbom i ostalih zakonskih propisa i akata unutar kojih su implementirane mjere za suzbijanje korupcije u Republici Hrvatskoj poput Zakona  o sprječavanju sukoba interesa ("Narodne novine" broj 26/11, 12/12, 124/12, 48/13, 57/15), Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine" broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16, 70/17), Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) 

     
     - Poštivanjem odredbi Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ("Narodne novine" broj 17/19)  - STUPIO NA SNAGU 1. SRPNJA 2019.