JAVNI POZIV za podnošenje prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Punat

19.09.2017.
Natječaji

19. rujna 2017. godine, objavljen je JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA - za radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK/SURADNICA ZA IMOVINSKO-PRAVNE I OPĆE POSLOVE

Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se na adresu: OPĆINA PUNAT, NOVI PUT 2, 51521 PUNAT uz naznaku „ZA JAVNI POZIV ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE“ u roku od 10 dana od dana objavljivanja Javnog poziva, odnosno zaključno do 29. rujna 2017. godine.