Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2017. godini

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/09, 35/09, 13/13 i 19/13 – pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) Općinsko vijeće Općine Punat na 10. sjednici održanoj 27. ožujka 2018.

Dokumenti

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukutre u Općini Punat u 2017. godini

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/09, 35/09, 13/13 i 19/13 – pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 30.  stavkom  4.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) Općinsko vijeće Općine Punat na 10. sjednici održanoj 27. ožujka 2018.

Dokumenti

Plan gospodarenja otpadom Općine Punat za razdoblje 2017.-2022. godine

Plan gospodarenja otpadom Općine Punat za razdoblje 2017.-2022. godine donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na 10. sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine. Plan je objavljen u Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj 8/2018 od 30. ožujka 2018. godine

Dokumenti

PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA 2018. GODINU

Na temelju čl. 11. st. 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. broj 25/13 i 85/15) i čl. 51. Statuta Općine Punat (S.N. PGŽ broj 25/09, 35/09, 13/13 i 19/13- pročišćeni tekst) općinski načelnik Općine Punat donosi Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2018. godinu.

Tablični dio Plana nalazi se U PRILOGU:

Dokumenti

Stranice