NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PUNAT - PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

12.06.2018.
Natječaji

U “Narodnim novinama” broj 47/18 od dana 23. svibnja 2018. godine objavljen je natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca, višeg stručnog suradnika za računovodstvo i naplatu prihoda u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat.
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti 1 kandidat čija prijava je pravodobna, uredna i koja ispunjava sve formalne uvjete iz natječaja, a koje će se održati 19.6. (utorak) 2018. godine s početkom u 10:00 sati u zgradi Općine Punat, Novi put 2, Punat

Tekst poziva - U PRILOGU: 

Zadnja izmjena na stranici 12. lipnja 2018. godine u 06:55 sati


Objavljuje se Natječaj za prijam u službu u JUO Općine Punat na neodređeno vrijeme, na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVO I NAPLATU PRIHODA. Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 47/18 od 23. svibnja 2018. godine. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu-viši stručni suradnik“ na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
Tekst natječaja i obavijest o provedbi - U PRILOGU: