OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME - REFERENT/ICA ZA PISARNICU I PISMOHRANU - PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

18.03.2019.
Natječaji

Po provedenom postupku natječaja i provjere znanja i sposobnosti kandidata, u službu na radno mjesto referenta za pisarnicu i pismohranu na određeno vrijeme primljen je kandidat Franjo Orlić iz Punta.


U vezi s provedbom oglasa za prijam u službu u JUO Općine Punat za radno mjesto referent/ica za pisarnicu i pismohranu u trajanju od 6 mjeseci, objavljuje se Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Provjera znanja i sposobnosti kandidata provest će se 22. ožujka 2019. godine u prostoru Općine Punat s početkom u 09:00 sati.

Tekst Poziva - U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici: 18. ožujka 2019. u 07:30 sati.


U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Krk, dana 1. ožujka 2019. godine objavljen je Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat za radno mjesto referent/ica za pisarnicu i pismohranu (1 izvršitelj/izvršiteljica), na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci zbog povećanog opsega poslova (uz mogućnost produženja za još 6 mjeseci) uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca.
 
Posljednji dan za podnošenje prijava na oglas, predajom pošti ili izravno u pisarnicu Općine Punat je 11. ožujka 2019. godine. Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “NE OTVARAJ – oglas za prijam u službu“ na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat.

Tekst oglasa i Obavijest u vezi provedbe oglasa - U PRILOGU: