PRAVILNIK O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

21.09.2018.
Dokumenti

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na 14. sjednici održanoj 19. rujna 2018. godine na temelju članka 3. stavka 1. UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27.04.2016.godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18).
Pravilnik je objavljen u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 30/18 od 21. rujna 2018. godine.