PROJEKTI FINANCIRANI IZ EU FONDOVA

19.03.2018.

Putem stranice Projekti financirani iz EU fondova, stanovnici Općine Punat mogu se informirati o projektima u kojima sudjeluje Općina Punat, a financirani su iz Fondova EU.
Realizirani projekt je "Oživljen kras", a projekt u tijeku je "KRASn'KRŠ".

Oba se programa provode u okviru programa suradnje Interreg V‐A Slovenija‐Hrvatska.