Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat

Natječaji

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje Natječaj  za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto: REFERENT- PROMETNI I KOMUNALNI REDAR - (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu“ na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, osobno ili preporučenom poštom, u roku  od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
 
Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 12/18 dana 7. veljače 2018. godine.

Tekst Natječaja i Obavijest u vezi provedbe natječaja - U PRILOGU: