ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE PUNAT ZA 2019. GODINU

26.12.2018.
Odluke

Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2019. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 8/18) Općinsko vijeće Općine Punat, na 16. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2018.godine.
Odluka je objavljena u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 42/18.