Natječaji

Natječaj za dodjelu stipendije za poslijediplomski studij za akademsku godinu 2020./2021.

19.06.2020.

Raspisan je Natječaj za dodjelu stipendije za poslijediplomski studij za akademsku godinu 2020./2021. godinu. Prijava se dostavlja u zatvorenoj omotnici osobno ili putem pošte preporučenom pošiljkom s naznakom: „Natječaj za dodjelu stipendija za poslijediplomski studij – NE OTVARATI“ na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat. Krajnji rok za dostavu prijava je 6. srpnja 2020. godine do 15:00 sati neovisno o načinu dostave. Prijave koje pristignu 6. srpnja 2020.

Natječaji

Poziv na dostavu ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta (u dijelu koji se odnosi na izvanredno održavanje) u 2020. i 2021. godini.

12.06.2020.

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta (u dijelu koji se odnosi na izvanredno održavanje) u 2020. i 2021. godini. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA“

Natječaji

Poziv na dostavu ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

09.06.2020.

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima na području Općine Punat u 2020. i 2021. godini.  Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja.

Natječaji

Stranice