Natječaji

Poziv na dostavu ponuda za izradu potpornog zida u Staroj Baški

Objavljuje se poziv na dostavu ponuda za izradu potpornog zida u Staroj Baški. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: POTPORNI ZID U STAROJ BAŠKI“

Natječaji

Poziv na dostavu ponuda za rekonstrukciju javne rasvjete na Centralnom trgu u Puntu

NOVO!
Objavljuje se Izmjena poziva na dostavu ponuda za rekonstrukciju javne rasvjete na Centralnom trgu u Puntu. Dokument se nalazi u prilogu.
Zadnja izmjena na stranici 16. travnja 2018. u 14:50.

Natječaji

Poziv na dostavu ponuda za izradu zidova na parkiralištu Punta de bij u Puntu

NOVO!
Objavljuje se Izmjena poziva na dostavu ponuda za izradu zidova na parkiralištu Punta de bij u Puntu. Dokument se nalazi u prilogu.
Zadnja promjena na stranici: 16. travnja 2018. u 14:46.
 

Natječaji

EKO NAGRADNI NATJEČAJ TKD "PONIKVE EKO OTOK KRK" - 2018.

Trgovačko komunalno društvo PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. raspisalo je NAGRADNI NATJEČAJ za najbolje fotografije na temu EKOLOGIJE.  Natječaj je javan.  Pravo natjecanja imaju svi stanovnici otoka Krka (djeca i odrasli, stalni ili povremeni stanovnici), kao i krčki gosti i turisti.
Fotografije moraju biti snimljene fotoaparatom, mobitelom i sl. Mogu biti crno-bijele ili u boji. 

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Općina Punat poziva udruge da se prijave za financijsku podršku programima i projektima od interesa za opće dobro. Temeljem članka 1. stavka 2. Pravilnika  sve odredbe ovog javnog natječaja koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na druge organizacije civilnog društva te ostale pravne osobe, kada su one u skladu s uvjetima javnog natječaja za sufinanciranje programa i projekata prihvatljivi prijavitelji odnosno partneri. 
Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt/program za sljedeće prioritetno područje:
 

Natječaji

Stranice