Natječaji

NATJEČAJ za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme „Mesopusta 2018.“

Općinski načelnik Općine Punat raspisao je NATJEČAJ za pružanje ugostiteljskih usluga  za vrijeme „Mesopusta 2018.“ Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: „NE OTVARATI – ZA NATJEČAJ“ na adresu:  OPĆINA PUNAT, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Novi put 2, 51521 Punat. 

Natječaji

Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat za radno mjesto referent-prometni i komunalni redar

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI:
Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto referent-prometni i komunalni redar, na neodređeno vrijeme objavljuje POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.

Natječaji

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA za dodjelu poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Punat

Objavljuje se POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA za dodjelu poslova održavanja nerazvrstanih cesta  na području Općine Punat. Ponude se podnose na adresu naručitelja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat.           
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 8. prosinca 2017. godine do 12:30 sati.
 
Tekst poziva i prateća dokumentacija - u prilogu:
 

Natječaji

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA za dodjelu poslova opskrbe električnom energijom za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta na području Općine Punat

Objavljuje se POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA za dodjelu poslova opskrbe električnom energijom za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta na području Općine Punat .  Ponude se podnose na adresu naručitelja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat.           
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 8. prosinca 2017.  godine do 12:00 sati.

Tekst poziva i prateća dokumentacija - u prilogu

Natječaji

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA za dodjelu poslova skloništa za životinje i sakupljanja i zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina na području Općine Punat

Objavljuje se POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA za dodjelu poslova skloništa za životinje i sakupljanja i zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina na području Općine Punat. Ponude se podnose na adresu naručitelja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat. Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 8. prosinca 2017. godine do 13:00 sati.

Tekst poziva i prateća dokumentacija - u prilogu:
 

Natječaji

Stranice