Natječaji

Poziv na dostavu ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina

10.01.2020.

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda u predmetu obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta (u dijelu koji se odnosi na izvanredno održavanje) i održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima na području Općine Punat u 2020. i 2021. godini. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja.

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

07.01.2020.

Objavljuje se Javni natječaj za zakup javnih površina. Prikupljaju se ponude za zakup javne površine na sljedećoj lokaciji: 
Na lokaciji "Pod gušternu uz dječje igralište - uz šetnicu", dio z.č. 9136/1, određuje se 1 (jedno) mjesto za postavu kioska za prodaju autohtonih proizvoda, suveniri iz kućne radinosti, unikatnog nakita te drugih proizvoda od lokalnog, regionalnog i nacionalnog značaja sa početnom godišnjom zakupninom od 45.000,00 kn.

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

13.12.2019.

Raspisuje se Javni natječaj za zakup javnih površina. Prikupljaju se ponude za zakup javne površine na sljedećoj lokaciji: Na lokaciji „Pod gušternu uz dječje igralište“, dio k.č. 9136/2 određuje se 1 (jedno) prodajno mjesto za postavu trampolina kvadratnog (do 100 m2), zračnih topova (do 18 m2), bungee trampolina (do 80 m2), 5 zabavnih aparata – hokej, žabice, fliperi i sl. i 1 (jedno) prodajno mjesto za postavljanje kioska za prodaju karata, grickalica i napitaka s početnom zakupninom od 65.000,00 kn.

Natječaji

Poziv na dostavu ponuda za pružanje građevinskih tehničko poslovnih usluga u 2020. godini

10.12.2019.

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za pružanje građevinskih tehničko poslovnih usluga u 2020. godini. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: GRAĐEVINSKE TEHNIČKO POSLOVNE USLUGE“
 

Natječaji

Stranice