Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - IZRADA PROCJENE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA S IZRADOM PROCJEMBENIH ELABORATA

07.06.2023.

Predmet nabave je usluga ovlaštenog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina za izradu procjene tržišne vrijednosti nekretnina s izradom procjembenih elaborata.

CPV oznaka: 71319000-7 Usluge vještačenja.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I TERASA

02.06.2023.

Zadnja izmjena: 02.lipnja 2023. godine objavom Odluke o izboru najbolje ponude - u prilogu.
 

Na temelju članka 5. Odluke o zakupu javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 10/19 i 9/21) i Odluke o lokacijama za zakup javnih površina KLASA: 081-01/22-01/01, URBROJ: 2170-31-02/1-22-8 i Odluke i izmjeni i dopuni Odluke KLASA:081-01/22-01/1, URBROJ:2170-31-02/1-23-28 raspisuje se
 

Javni natječaj za zakup javnih površina i terasa
 

Natječaji

Natječaj za prijam u službu u JUO Općine Punat - REFERENT – PROMETNI I KOMUNALNI REDAR

31.05.2023.

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje

NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto:
 

REFERENT – PROMETNI I KOMUNALNI REDAR - (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca.
 

Natječaji

JAVNI POZIV ZA DODJELU REZERVIRANIH PARKIRALIŠNIH MJESTA

22.05.2023.

Na temelju članka 9. Odluke o parkirališnim površinama i načinu parkiranja na području Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 21/20 i 11/21) i Odluke o rezerviranim parkirališnim mjestima (KLASA:081-01/23-01/1, URBROJ: 2170-31-02/1-23-1 od 22. svibnja 2023. godine) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat, raspisuje
 

Javni poziv za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta
 

Prikupljaju se ponude za zakup rezerviranih parkirališnih mjesta na sljedećoj lokaciji:
 

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I TERASA

04.05.2023.

Zadnja izmjena na stranici 04.05.2023. u 14:25 objavom Odluka o izboru najpovoljnije ponude

Na temelju članka 5. Odluke o zakupu javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 10/19 i 9/21) i Odluke o lokacijama za zakup javnih površina KLASA: 081-01/22-01/01, URBROJ: 2170-31-02/1-22-8 i Odluke i izmjeni i dopuni Odluke KLASA:081-01/22-01/1, URBROJ:2170-31-02/1-23-28 raspisuje se

 

Javni natječaj za zakup javnih površina i terasa
 

Natječaji

Stranice