Natječaji

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Punat

Prodaju se nekretnine u vlasništvu Općine Punat: 
1.dio z.č. 6166/1, cesta površine 2.865 m2 upisane u zk.ul. 4454 k.o. Punat i to u dijelu površine 1.580 m²,
2.z.č. 6166/2, cesta površine 68 m², upisana u zk.ul. 4163 k.o. Punat
 
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «Ponuda za kupnju nekretnine po natječaju – ne otvarati» na adresu: OPĆINA PUNAT,  Novi put 2,  51521 Punat
 

Natječaji

NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat za školsku/akademsku godinu 2017./2018. - PRODULJENJE ROKA ZA PRIJAVU

Obavještavaju se učenici i studenti da se ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA KOJI JE BIO ODREĐEN U NATJEČAJU ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE PUNAT ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2017./2018. PRODUŽUJE TE SE PRIJAVE NA NATJEČAJ MOGU DOSTAVITI DO 13. LISTOPADA 2017. GODINE DO 15:00 SATI.
Prijave koje pristignu 13. listopada 2017. godine nakon 15:00 sati, bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.

OSVJEŽENO 10. listopada 2017. godine u 14:00 sati.
 

Natječaji

Poziv na dostavu ponuda za uređenje šetnice od Košljunske ulice do Punta de bija

Objavljuje se poziv na dostavu ponuda za uređenje šetnice od Košljunske ulice do Punta de bija u Puntu. Ukoliko ste zainteresirani za izvršenje navedene usluge molim Vas da nam ponudu dostavite u zatvorenoj omotnici sa naznakom „PONUDA: Uređenje šetnice“, najkasnije do 13. listopada 2017. godine u 12:00 sati, bez obzira na način dostave. 

Natječaji

Stranice