Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - IZVOĐENJE RADOVA I NABAVA OPREME ZA GRAĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA U PUNTU

11.04.2024.

Predmet nabave je izvođenje radova i nabava opreme za građenje i opremanje dječjeg igrališta u Puntu sukladno Troškovniku (prilog 2.).
 

 CPV oznaka: 45236210-5 Radovi na gornjem ustroju za dječja igrališta

                      37450000-7 Oprema za sportove na igralištima i terenima.
 

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA - TERASA

17.03.2024.

Na temelju članka 5. Odluke o zakupu javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 10/19 i 9/21) i Odluke o lokacijama za zakup javnih površina KLASA: 081-01/24-01/01, URBROJ: 2170-31-02/1-24-5) raspisuje se
 

Javni natječaj za zakup javnih površina- terasa
 

Prikupljaju se ponude za zakup javnih površina- terasa za postavljanje stolova i stolica ugostiteljskih objekata na sljedećoj lokaciji:
 

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE U 2024. GODINI

11.03.2024.

Odluke o programima i projektima koji su odabrani za (su)financiranje u 2024. godini od strane Općine Punat možete pronaći u sklopu ove objave.
 
Molimo sve udruge da postupe sukladno članku 3. Odluke o odobravanju financijskih sredstava, odnosno da prije potpisivanja ugovora o financiranju dostave izmijenjeni Obrazac 2 - Proračun programa ili projekta (u privitku) s navedenim troškovima do visine odobrenog iznosa.

Natječaji

Stranice