Projekt KRASn'KRŠ

19.03.2018.

SAŽETAK:

Projekt KRASn'KRŠ je projekt zaštite i valorizacije baštine te razvoja održivog turizma u prekograničnom krajoliku. Destinacija KRASn'KRŠ povezat će četiri lokaliteta s karakterističnim tipovima krškoga krajolika: Sežanu, Škocjanske jame, Brod na Kupi i Punat na otoku Krku.
Glavni cilj projekta je očuvanje prirodne i kulturne baštine krškog krajolika i proizlazi iz sljedećih izazova: očuvanje i valorizacija bogate prirodne i kulturne baštine, prilagodba turističke ponude potrebama modernih posjetitelja, povezivanje malenih i fragmentiranih turističkih ponuda te usmjeravanje posjetitelja na ostale baštinske točke u projektnom području.
Inovativan pristup u očuvanju, interpretaciji i promociji krške baštine omogućit će  posjetiteljima da se s ovim prirodnim fenomenom upoznaju kroz stalne izložbe u interpretacijskim centrima, na tematskim stazama te na ostalim interpretacijskim i informacijskim točkama.

Vodeći partner projekta je Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana. Ostali partneri u projektu su Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana, Javni zavod Park Škocjanske jame, Zavod Tovarna trajnostnega turizma Goodplace, Ljubljana, Prirodoslovni muzej Rijeka, Općina Punat, otok Krk i Muze d.o.o. Zagreb.

Trajanje projekta predivđeno je u razdoblju 01. rujna 2017. - 29. veljače 2020. godine. Ukupni budžet projekta iznosi 1.524.792,25 EUR. Projekt je financijski podržan od EU- Europskog fonda za regionalni razvoj (85%) u okviru programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. godine.

VIŠE INFORMACIJA O PROJEKTU - FB STRANICA PROJEKTA KRASn'KRŠ