NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Punat

16.06.2015.
Natječaji

U "Novom listu" od 16. lipnja 2015. objavljena je obavijest o raspisanom natječaju za prodaju nekretnine.
 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 8 (osmi) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave. Obavijest o raspisanom natječaju objavljena je u „Novom listu“ dana 16. lipnja 2015. godine. Ponude koje pristignu nakon 15,00 sati osmog dana od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ smatraju se zakašnjelima.