DIGITALNA PRISTUPAČNOST

20.08.2020.

​S ciljem osiguranja za sve građane jednakog i pod istim uvjetima pristupa sadržajima i uslugama javnog sektora, Europska unija donijela je Direktivu (EU) 2016/2102 o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Direktivom se obvezuju sve članice Unije na donošenje nacionalnih propisa, kojima bi se uredilo ovo područje. Zbog toga je i u Republici Hrvatskoj pokrenut proces izrade i donošenja Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora objavljen je u „Narodnim novinama“ (broj 17/2019.), a na snagu je stupio dana 23. rujna 2019. Zakon možete "čitati" i kao zvučni zapis


Učinak koji se želi postići ovim Zakonom jest lakši pristup javnim uslugama i informacijama svim korisnicima, s posebnim naglaskom na osobe s invaliditetom i starije osobe, a koji će im:
-pomoći u svakodnevnom životu
-pružiti široki spektar informacija i usluga na internetu koje su ključne za javnost
-osigurati bolju kvalitetu života odnosno veću digitalnu uključenost


Pristupačan sadržaj trebao bi ispunjavati četiri načela pristupačnosti :

mogućnost percepcije, što znači da bi sadržaj trebao biti predstavljen tako da ga korisnik barem jednim svojim osjetilom može percipirati. Primjerice, slike se opisuju s pomoću teksta kako bi bile dostupne slabovidnim korisnicima.
operabilnost, što znači da se sadržajem može upravljati s pomoću različitih alata. Primjerice, osobe koje se ne mogu služiti mišem mogu koristiti samo tipkovnicu.
razumljivost, što znači da se koristi jasnim i jednostavnim jezikom te dosljednim sučeljima. To pomaže osobama s kognitivnim poteškoćama ili poteškoćama u čitanju.
stabilnost, što znači da se internetska stranica ili aplikacija mogu upotrebljavati na različitim platformama, preglednicima i uređajima, uključujući asistivnu tehnologiju.
 
 
Izjava o pristupačnosti