PRORAČUN U MALOM 2017. GODINE

Dokumenti

PRORAČUN U MALOM je brošura namijenjena informiranju građana Općine Punat o Proračunu za 2017. godinu na prihvatljiv i razumljiv način.