ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE PUNAT ZA 2018. GODINU

03.01.2018.
Dokumenti

Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2018. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/09,35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat, na 8. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2017.godine.
Odluka je objavljena u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 38/17.