OBRAZLOŽENJE

03.07.2018.
Dokumenti

Člankom 39. Zakona o proračunu propisan je način donošenja proračuna te je propisano da se izmjene i dopune proračuna provode po postupku za donošenje proračuna i projekcije. Istim člankom Zakona propisano je da se proračun donosi na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije za sljedeće dvije proračunske godine te takav oblik izvještavanja predstavlja zakonsku formu koja se javno objavljuje.
Najvažniji razlozi za predložene izmjene i dopune temelje se na odredbama članka 43. Zakona o proračunu i to su:

  • - usklađenje rashodovne strane s realnom procjenom mogućnosti i veličinom realizacije istih
  • - usklađenje prihodovne  strane s procjenom realizacije
  • - pokriće manjka iz prethodnih godina u iznosu od 309.238,94 kn
  • - prijenos i raspodjela neutrošenih namjenskih prihoda iz 2017. godine u iznosu od 593.990,21 kn

OBRAZLOŽENJE