IZVJEŠTAJ o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu

28.03.2019.
Dokumenti

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne Novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18), Općinsko vijeće Općine Punat, na 18. sjednici održanoj 22. ožujka 2019. godine, donijelo je Izvještaj o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu. Izvještaj je objavljen u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 7/19.