Natječaj za prodaju/zamjenu nekretnine u vlasništvu Općine Punat

26.09.2016.
Natječaji

Prodaju/mijenjaju se nekretnine u vlasništvu Općine Punat: 
16/194 dijela z.č. 4368/6, pašnjak površine 194 m², upisane u zk.ul. 3204 k.o. Punat
190/199 dijela z.č. 4368/7, pašnjak površine 199 m², upisane u zk.ul. 3204 k.o. Punat
40/158 dijela z.č. 4369/2, pašnjak površine 158 m², upisane u zk.ul. 3204 k.o. Punat

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «Ponuda za kupnju/zamjenu nekretnine po natječaju – ne otvarati» na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat
 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 8 (osmi) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 25. rujna 2016. godine. Ponude koje pristignu nakon 15,00 sati osmog dana od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ smatraju se zakašnjelima.

Detalji natječaja u prilogu: