PONOVLJENI POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA UREĐENJE STANA

03.08.2018.
Natječaji

​Objavljuje se ponovljeni poziv na dostavu ponuda za uređenje stana u ulici R. Boškovića 40 u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: UREĐENJE STANA“
 
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 13. kolovoza 2018. godine do 12:00 sati. Naručitelj zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu.
Tekst ponovljenog poziva i prateći materijal - U PRILOGU

Zadnja promjena na stranici: 3. kolovoza 2018. godine u 12:00 sati
 


Objavljuje se poziv na dostavu ponuda za uređenje stana u ulici R. Boškovića 40 u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: UREĐENJE STANA“
 
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 27. srpnja 2018. godine do 12:00 sati. Naručitelj zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu.
Tekst poziva i prateći materijal - U PRILOGU