ZAŠTITA OD POŽARA

01.09.2022.
Dokumenti

Općinsko vijeće Općine Punat na 9. sjednici održanoj 23. kolovoza 2022. godine, donijelo je Odluke o donošenju revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Plana zaštite od požara Općine Punat.

Dokumenti u prilogu: