ZAŠTITA OD POŽARA

05.04.2017.
Dokumenti

Općinsko vijeće Općine Punat na 29. sjednici održanoj 21. ožujka 2017. godine, donijelo je Odluku o donošenju revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Plana zaštite od požara Općine Punat.

Dokumenti u prilogu: