PRORAČUN OPĆINE PUNAT ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

02.01.2018.
Dokumenti

PRORAČUN ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU


Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ( NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije" 25/09, 35/09 i 13/13),  Proračun za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na 8. sjednici održanoj 20. prosinca 2017.godine.
Proračun je objavljen u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 38/2017.