I. izmjena i dopuna Programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukutre u Općini Punat u 2018. godini

27.06.2018.
Dokumenti

I. izmjenu i dopunu Programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukutre u Općini Punat u 2018. godini donijelo je Općinsko Vijeće Općine Punat na svojoj 13. sjednici održanoj 19. lipnja 2018. godine.
Dokument je objavljen u "Službenim novinama PGŽ" broj 19/18.