PROGRAM MJERA za pokriće manjka prihoda i primitaka proračuna Općine Punat

07.06.2018.
Dokumenti

PROGRAM MJERA za pokriće manjka prihoda i primitaka proračuna Općine Punat donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 6. i 7. Zakona o proračunu („Narodne novine“  broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 8/18) na ­­12. sjednici održanoj 5. lipnja 2018. godine. Program mjera objavljen je u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 18/18.