JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Punat.

14.12.2018.
Obavijesti
SAVJET MLADIH OPĆINE PUNAT

Općinsko Vijeće Općine Punat, na 17. sjednici od 29. siječnja 2019. godine, donijelo je Odluku o poništenju Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Punat.

Zadnja izmjena na stranici: 31. siječnja 2019. godine u 8:02 sati objavom Odluke o poništenju Javnog poziva.
 


Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 23/14) i Zaključka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Općine Punat Javnim pozivom (KLASA: 021-05/18-01/7, URBROJ: 2142-02-01-18-11) od 23. studenog 2018. godine, Odbor za izbor i imenovanja objavljuje JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Punat. Kandidature se dostavljaju do zaključno 02. siječnja 2019. godine.

TEKST JAVNOG POZIVA I OBRASCI - U PRILOGU: