JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Punat.

Obavijesti
SAVJET MLADIH OPĆINE PUNAT

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 23/14) i Zaključka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Općine Punat Javnim pozivom (KLASA: 021-05/18-01/7, URBROJ: 2142-02-01-18-11) od 23. studenog 2018. godine, Odbor za izbor i imenovanja objavljuje JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Punat. Kandidature se dostavljaju do zaključno 02. siječnja 2019. godine.

TEKST JAVNOG POZIVA I OBRASCI - U PRILOGU: