JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge - ODLUKA

25.03.2019.
Udruge

Na temelju članka 26. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/16) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela donijela je ODLUKU o programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva. Tekst ODLUKE nalazi se u Prilogu:

Zadnja izmjena na stranici 25. ožujka 2019. godine u 13:05 sati.


Na temelju članka 6. stavka 1. točke 4. Pravilnika o financiranju programa,  projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Punat, („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/16 - u daljnjem tekstu: Pravilnik), raspisuje se JAVNI  NATJEČAJ za financiranje programa i  projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. 
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je od 3. siječnja 2019. godine do 6. veljače 2019. godine do 15:00 sati. Prijave koje pristignu dana 6. veljače 2019. godine nakon 15.00 sati (bez obzira na način dostave) smatraju se zakašnjelima.

Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici neposredno na urudžbeni zapisnik u pisarnicu Općine Punat ili preporučenom pošiljkom na adresu: OPĆINA PUNAT, NOVI PUT 2, 51521 PUNAT  
s naznakom „NE OTVARAJ - Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge“.
Prijave podnesene izvan natječajnog roka, neće biti uzete u razmatranje i vratit će se podnositelju.

Cjeloviti tekst natječaja, Godišnji plan raspisivanja natječaja te potrebni obrasci za prijavu programa - U PRILOGU