Privremeni zamjenik općinskog načelnika

12.07.2021.
Uprava

Za privremenog zamjenika općinskog načelnika Općine Punat iz redova članova Općinskog vijeća imenuje se Ivan Orlić.

Privremeni zamjenik zamjenjuje općinskog načelnika ako za vrijeme trajanja mandata nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti.

Prilog: