OSOBA ZADUŽENA ZA NEPRAVILNOSTI

28.09.2017.
Odluke

Osobu zaduženu za nepravilnosti imenuje čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine" broj 78/2015). Osoba za nepravilnosti je osoba koja je zadužena zaprimati obavijesti o nepravilnostima, pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima i sastavljati izvješća o nepravilnostima te obavljati ostale zadaće propisane podzakonskim propisima donesenim na temelju Zakona.

ODLUKA O IMENOVANJU OSOBE ZA NEPRAVILNOSTI U OPĆINI PUNAT


Svaka počinjena nepravilnost i/ili prijevara, te sumnja na počinjenje istih, moraju se prijaviti, bez obzira na veličinu i značaj nepravilnosti i /ili prijevare, i bez obzira jesu li iste počinjene namjerno, ili iz nehata. O istome je potrebno odmah, bez odlaganja obavijestiti osobu za nepravilnosti - usmeno, pismeno ili anonimno:

REPUBLIKA HRVATSKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, OPĆINA PUNAT, OSOBA ZA NEPRAVILNOSTI
Novi put 2, 51521 PUNAT (p.p. 18)
e-mail: natasa.klekovic@punat.hr


PROPISI:

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine" broj 78/2015)

Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika ("Narodne novine" broj 70/12)