1. izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

26.09.2017.
Dokumenti

1. izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Punat ( "Službene novine Primorsko – goranske županije" 25/09, 35/09 i 13/13), na 30.sjednici održanoj 7. travnja 2017.godine. Dokument je objavljen u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 11/17 .