Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Punat

04.10.2017.
Uprava

Odlukom općinskog načelnika Općine Punat od 27. kolovoza 2015. godine, osnovan je Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Punat kao savjetodavno tijelo općinskog načelnika. ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 26/2015), a temeljuem čl. 51. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 , 13/13 i 19/13 - pročišćeni tekst) i čl. 3. stavka 3. Odluke općinski je načelnik Općine Punat Rješenjem imenovao predsjednika i članove Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Punat.


Članovi Savjeta su:

Marko Paripović, predsjednik Udruge »Potrošački centar« - predsjednik

Ernest Bonifačić, predstavnik Udruženja obrtnika otoka Krka - član

Yasmina Buweden, predstavnica Općine Punat - članica


Javnim uslugama sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ("Narodne novine" broj 41/2014 I 110/2015) smatraju se:
Distribucija električne energije;
Distribucija prirodnog plina;
Distribucija toplinske energije;
Elektroničke komunikacijske usluge;
Javna vodoopskrba i javna odvodnja;
Opskrba plinom u javnoj usluzi;
Obavljanje dimnjačarskih poslova;
Opskrba električnom energijom u univerzalnoj usluzi;
Poštanske usluge;
Prijevoz putnika u javnom prometu;
Prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.
Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga osniva se s ciljem da:

- prati ukupno stanje cijena javnih usluga na području Općine Punat;
- predlaže općinskom načelniku mjere za unapređenje uvjeta i načina koištenja javnih usluga iz nadležnosti Općine Punat;
- razmatra prijedlog promjene cijena javnih usluga iz članka 2. ove Odluke te o tome daje prethodno mišljenje općinskom načelniku;
- prati stanje i daje mišljenje općinskom načelniku o donošenju odluka o pravima i obvezama potrošača javnih usluga na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način;
- razmatra i očituje se o prijedlozima akata koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na obveze i prava potrošača javnih usluga;
- obavlja i druge poslove u vezi sa zaštitom potrošača glede utvrđivanja cijena javnih usluga s ciljem poboljšanja uočenih negativnosti.


VIŠE O PRAVIMA POTROŠAČA
Zadnja izmjena na stranici 21. ožujka 2018. u 12:30