POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

21.09.2018.
Dokumenti

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za 2018. godinu, donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 109.Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15), članka 31. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije" 8/18) i Pravilnika o polugodišnjem i  godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna  („Narodne novine“ broj 24/13 i 102/17) na 14. sjednici održanoj 18. rujna 2018. godine.