NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U JUO OPĆINE PUNAT - KOMUNALNI REDAR - PONIŠTENJE

05.04.2017.
Natječaji

UPDATE 5. TRAVNJA 2017. GODINE!!

Objavljuje se Odluka o poništenju natječaja. Odluka u prilogu:
 

UPDATE 21. VELJAČE 2017. GODINE!!

Objavljuje se poziv kandidatima za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati 6. ožujka 2017. godine u 10:00 sati u prostorijama Općine Punat, Novi put 2, Punat.
Detalji poziva u prilogu:

 

Objavljuje se natječaj za prijam u službu u JUO Općine Punat na radno mjesto referenta - komunalnog redara. Natječaj je 27. siječnja 2017. godine objavljen u "Narodnim novinama".
Prijave se podnose u zatvorenoj kuverti s naznakom "NE OTVARAJ - NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU" na adresu Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, osobno ili preporučenom
poštom u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Detalji natječaja u PRILOGU: