Poslovnik o radu

31.03.2021.
Općinsko vijeće

Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Punat objavljen je u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj: 12/18, 3/203/21 i 36/22.