Poslovnik o radu

26.06.2017.
Općinsko vijeće

Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Punat objavljen je u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj: 12/18 i 3/20