Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2018. godini

28.03.2019.
Dokumenti

Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2018. godini („Službene novine Primorsko-goranske  županije“ broj 38/17). Na sjednici održanoj 19. lipnja 2018. godine donesena je Prva izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2018. godini („Službene novine Primorsko-goranske  županije“ broj 20/18). Druga Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture  u Općini Punat u 2018. godini donesena je na sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine („Službene novine Primorsko-goranske  županije“ broj 42/18). Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2018. godini (u daljnjem tekstu: Program) donesen je na temelju članka 28. stavka 4.  Zakona o komunalnom gospodarstvu, a prema predviđenim planskim ulaganjima i izvorima financiranja.
Sukladno članku 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18 i 110/18) postoji obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave da predstavničkom tijelu podnese izvješće o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2018. godini prihvaćeno je na 18. sjednici Općinskog vijeća Općine Punat od 22. ožujka 2019. godine i objavljeno u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 7/19.