Studeni 2023

SRETAN DAN OPĆINE

30.11.2023.

Danas slavimo svetkovinu sv. Andrije, zaštitnika naše Župe i Općine.
 

U 16:15h na Starom groblju bit će molitva odrješenja za pokojne nakon koje slijedi procesija i svečana Misa u župnoj crkvi.

U 19 sati u Narodnom domu održat će se svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Punat (parking kod depadanse hotela Park slobodan za korištenje).
 

Svim mještankama i mještanima čestitamo Dan Župe i Općine Punat.
 

Općinski načelnik Daniel Strčić, bacc. inf.
Općinsko vijeće
Jedinstveni upravni odjel Općine Punat

Obavijesti

E-sjednice Općinskog vijeća Općine Punat

24.11.2023.
eSjednice za građane

2023.
Objavljeno 24. studenog 2023. godine :

Objavljen je dnevni red 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Punat. Sjednica će se održati u utorak, 28. studenog 2023. godine s početkom u 19:00 sati. Dnevni red i dokumenti za sjednicu dostupni su OVDJE
 

 

Građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba, vijećnici, članovi radnih tijela i ostale osobe koje nisu pozvane na sjednicu,  imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom:
- da svoj dolazak najave osobno, telefonom, telefaxom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice. Uz prijavu za sudjelovanje na sjednici, dostavlja se adresa i broj kućnog ili mobilnog telefona, a radi dostave obavijesti o mogućnosti sudjelovanja na sjednici;   
- ukupan broj nazočnih građana i predstavnika fizičkih i pravnih osoba utvrđuje predsjednik Općinskog vijeća ovisno o prostornim i tehničkim mogućnostima prostora u kojem se održava sjednica kao i o temama dnevnog reda, odnosno ovisno o tome koliko je prethodno na sjednicu pozvano drugih osoba koje su potrebne na sjednici;
- pravo prvenstva za sudjelovanje na sjednici utvrđuje se prema vremenu prijavljivanja;
- osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici, o tome će biti obaviještene usmeno ili telefonski najkasnije 4 sata prije početka sjednice. 

ZA PRIJAVU PRISUSTVOVANJA NA SJEDNICI ZAINTERESIRANI KORISTE OBRASCE ZAHTJEVA OBJAVLJENE OVDJE


Općinsko vijeće

NAJAVA DOGAĐANJA - ANDRINJA 2023.

21.11.2023.

Poštovani mještani Općine Punat,

 

Ovim putem najavljujemo značajna događanja i ujedno Vas pozivamo na Svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Punat, koja će se održati u četvrtak 30. studenog 2023. godine  s početkom u 19:00 sati, nakon koje će uslijediti prigodni domjenak za sve. Istog dana, prije Svečane sjednice, u 16:30 sati održat će se već tradicionalni obred odrješenja za sve umrle na Starom groblju, kao i Svečana misa s početkom u 17:00 sati.

 

Obavijesti

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - IZVOĐENJE UNUTARNJIH RADOVA NA OBJEKTU STARA ŠKOLA U STAROJ BAŠKI

20.11.2023.

Predmet nabave je izvođenje unutarnjih radova na objektu Strara škola u Staroj Baški sukladno Glavnom projektu rekonstrukcije i opremanja Zgrada društvene namjene - kulturni centar Stara Baška, broj elaborata 10/2021A izrađenog od aka TiM d.o.o., Trg R.Hrvatske 1/2, 51000 Rijeka i Troškovniku (Prilog 2.).
 

Natječaji

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - RADOVI NA UREĐENJU OBJEKTA NA ADRESI I.G. KOVAČIĆA 81

20.11.2023.

Predmet nabave je izvođenje radova na uređenju objekta na adresi I.G. Kovačića 81 sukladno Troškovniku.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

 

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

Natječaji

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - SANACIJA ŠTETE NA ZGRADI NARODNOG DOMA

20.11.2023.

Predmet nabave je izvođenje radova na sanaciji štete nastale uslijed elementarne nepogode (potresa) na zgradi Narodnog doma sukladno Troškovniku.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

 

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

Natječaji

Najava NPOO Poziva - Vaučeri za digitalizaciju

17.11.2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.  najavilo je objavu 5 poziva za digitalne vaučere namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Svrha je ovog Poziva doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.
 

Obavijesti

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o postavi urbane opreme na području Općine Punat

17.11.2023.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.
 

Stranice