IZVJEŠTAJ o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu

19.06.2020.
Dokumenti

Temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne Novine“ br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,  87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18 i 32/20) Općinsko vijeće Općine Punat donijelo je Odluku o spomeničkoj renti na području Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/11). Osnovica za naplatu spomeničke rente je korisna površina poslovnog prostora koji se nalazi na području kulturno-povijesne cjeline. Spomenička renta plaća se mjesečno u visini 1,00 kune po četvornome metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi na području kulturno-povijesne cjeline. 
Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu donesen je na sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 18. prosinca 2018. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 42/18) te je planiran prihod u iznosu od 40.000,00 kn, dok je Izmjenom Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinU na sjednici održanoj 20. prosinca 2019. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/19) planiran prihod od 60.000,00 kuna.
Općinsko vijeće Općine Punat na 29. sjednici održanoj 16. lipnja 2020. godine usvojilo je Izvještaj o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu.