OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u JUO Općine Punat - PONIŠTENJE OGLASA

05.09.2018.
Natječaji

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat donosi ODLUKU o poništenju Oglasa za prijam u službu u
Jedinstveni upravni odjel Općine Punat. Odluka - U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici 5. rujna 2018. u 06:55 sati.
 


Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u JUO Općine Punat za radno mjesto:  VIŠI SAVJETNIK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO– 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme -  zamjena zbog duže vrijeme odsutnog službenika, uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca.
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “NE OTVARAJ – oglas za prijam u službu“ na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
Oglas je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenoj internet stranici Općine Punat i oglasnim pločama Općine Punat dana 23. kolovoza 2018. godine.

Cjeloviti tekst Oglasa, obavijest o provedbi oglasa i obrazac privole - U PRILOGU: