7. CIKLUS DIJALOGA EU S MLADIMA - POZIV NA ISPUNJENJE UPITNIKA

12.07.2019.
Obavijesti

Dijalog EU s mladima uspostavljen je kao jedan od instrumenata dijaloga s mladima i organizacijama koje se bave mladima, uključujući donositelje odluka na svim razinama, znanstvenike, stručnjake te ostale relevantne dionike u području politika za mlade. Dijalog EU s mladima služi kao platforma za kontinuirane zajedničke konzultacije o izazovima, temama i prioritetima od značenja za mlade s ciljem što većeg uključivanja mladih, posebice mladih s manje mogućnosti.
Trenutno se provodi 7. ciklus Dijaloga EU s mladima na zajedničku temu "Stvaranje mogućnosti za mlade". Od svibnja do listopada 2019. godine diljem Europe provode se razni oblici konzultacija s mladima u sklopu 7. ciklusa. Cilj ovog ciklusa jest prikupiti mišljenje mladih na temu "Stvaranje prilika za mlade", pritom stavljajući fokus na tri cilja za mlade: Kvalitetni poslovi za sve , Kvalitetno učenje te Poticaj mladima iz ruralnih sredina . 

Pozivamo mlade da u što većem broju ispune upitnik koji se sastoji od tridesetak pitanja zatvorenog tipa te je predviđeno vrijeme ispunjavanja 10 minuta. Upitnik popunjavaju isključivo mlade osobe od 13 do 30 godina.
UPITNIK SE NALAZI OVDJE