JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

10.05.2018.
Udruge

NOVO!
Na temelju provedenog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2018. godini, Povjerenstvo  za ocjenjivanje je u postupku ocjenjivanja programa ili projekata dalo prijedlog za odobravanje financijskih sredstava za programe ili projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2018. godini.
Odluku o odobravanju financijskih sredstava za programe ili projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2018. godini objavljujemo U PRILOGU.

Osvježeno 10. svibnja 2018. godine u 13:40 sati
 


Općina Punat poziva udruge da se prijave za financijsku podršku programima i projektima od interesa za opće dobro. Temeljem članka 1. stavka 2. Pravilnika  sve odredbe ovog javnog natječaja koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na druge organizacije civilnog društva te ostale pravne osobe, kada su one u skladu s uvjetima javnog natječaja za sufinanciranje programa i projekata prihvatljivi prijavitelji odnosno partneri. 
Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt/program za sljedeće prioritetno područje:
 
Prioritetno područje 3 – Program razvoja civilnog društva
a) Zaštita potrošača

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je od 30. ožujka 2018. godine do 30. travnja 2018. godine do 15.00 sati. Prijave koje pristignu bez obzira na način dostave nakon 15.00 sati dana 30. travnja 2018. godine smatraju se zakašnjelima.  
Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici neposredno na urudžbeni zapisnik u pisarnicu Općine Punat ili preporučenom pošiljkom na adresu: OPĆINA PUNAT, NOVI PUT 2, 51521 PUNAT s naznakom „NE OTVARAJ - Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge“ 
Tekst natječaja i potrebna dokumentacija - U PRILOGU: