ODBOR ZA GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO

28.11.2017.
Uprava

Na temelju čl. 32. stavka 1. točke 14. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije", broj 25/09, 35/09, 13/13, 19/13 - pročišćeni tekst) i čl. 25. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije", broj 25/09, 13/13, 8/15 i 16/17) Općinsko vijeće Općine Punat na 3. je sjednici, održanoj 11. srpnja 2017. godine, donijelo Rješenje o izboru članova Odbora za gospodarstvo i poduzetništvo.


Članovi Odbora su:

Bojan Pajdaš - predsjednik
Dolores Mrakovčić - članica
Marijan Topolovec - član


Odbor za gospodarstvo i poduzetništvo:

- razmatra, predlaže i prati strategiju gospodarskog i poduzetničkog napretka Općine Punat,

- razmatra i predlaže mjere koje se odnose na gospodarstvo i poduzetništvo Općine Punat,

- obavlja druge poslove određene općim aktima Općine Punat.


Zadnja izmjena na stranici 28. studenog 2017.  u 09:23 sati